Inschrijfformulier


Velden met een * zijn verplicht

bijv. 1111 AA
(in geval van overschrijving van een andere vereniging)

Contributieregeling voor de Nedereindse Sportvereniging

  1. De lidmaatschapperiodes lopen van 1 januari t/m 30 juni en van 1juli t/m 31 december. Tussentijds lid worden is altijd mogelijk. De contributie zal naar evenredigheid worden berekend.
  2. De contributieverplichting wordt minimal aangegaan voor een halfjaarlijkse periode.
  3. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €3,50 voor nieuwe leden.
  4. Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, één maand voor het verstrijken van de halfjaarlijkse periode van lidmaatschap, zoals eerder vermeld.
  5. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling zal de inning in handen worden gegeven van een incassobureau

Contributieregeling per half jaar:

Contributie Senioren (18+) Jeugd (13 t/m 17)
Basiscontributie € 52,00 € 46,00
Competitiebijdrage +lidmaatschap bond € 24,69 € 18,00
Lidmaatschap bond (zonder competitie) € 6,58 € 6,58

ING-Bankrekeningnummer: van de Nedereindse Sportvereniging: NL31 INGB 0005 2830 52

Vrijwilligerwerk

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com